• ไทย
  • English

OSS

Construction Products
  • วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และฮาร์ดแวร์
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า, ประปา,แอร์
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร
    Data Center, UPS
Construction Services

เป็นผู้ให้บริการเตรียมวัสดุ เพื่อนำไปประกอบหน้างาน

VISION
One Stop Service for Construction project
MISSION

Efficiency in Supply Chain – Minimize Cost

SLOGAN

Just in time

PRODUCT
  • Building Materials
  • Electrical and Plumbing Equipment
  • Communication & IT Equipment