• ไทย
  • English

Kitting Box

บริษัท บิ๊กไพศาลโปรเจค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและคิดค้นระบบ Kitting Box ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำในประเทศให้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับทางโครงการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานข้อมูล โครงการในการจัดส่งสินค้า ในรูปแบบ ระบบ Kitting Box มากกว่า 500 โครงการ จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

BENEFITS OF KITTING BOX

  • ลด และควบคุมต้นทุนสินค้า
  • สินค้ามีมาตรฐาน และการรับประกัน
  • ลดพื้นที่เก็บสินค้า ระหว่างการก่อสร้าง
  • ควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด
  • สร้างผลตอบแทน และลดต้นทุนการก่อสร้าง