• ไทย
  • English

Kitting Box

บริษัท บิ๊กไพศาลโปรเจค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและคิดค้นระบบ Kitting Box ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำในประเทศให้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับทางโครงการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานข้อมูล โครงการในการจัดส่งสินค้า ในรูปแบบ ระบบ Kitting Box มากกว่า 500 โครงการ จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

BENEFITS OF KITTING BOX

  • Products cost control
  • There are standards and guarantees.
  • Reduce storage space during construction
  • Returns and reduces costs.