• ไทย
 • English

Customer Services

24/7 : MORNITORING

 1. เข้าถึงข้อมูล และต้นทุนการดำเนินงานแบบ Real Time
 2. สามารถตั้งค่าสถานะข้อมูลเพื่อแจ้งเตือน ค่าใช้จ่าย และป้องกันการสูญเสียได้
 3. สามารถนำข้อมูลในอดีตไปวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานและด้านพลังงาน
 4. เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ยับยั้งความเสียหายที่รุนแรงได้
 5. นำข้อมูลไปใช้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และกฎกระทรวงได้

หน่วยงานที่สนับสนุน

 1. ทีมงานที่ปรึกษามากกว่า 40 คน
 2. บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด
 3. บริษัท บิ๊กไพศาลโปรเจค จำกัด
 4. คลังสินค้าที่มีพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม.
 5. รถจัดส่งสินค้ากว่า 20 คัน

องค์กรที่สนับสนุน

 1. EGAT : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 2. ESCO : บริษัทจัดการพลังงาน
 3. DELTA : บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 4. K-BANK, UOB : ธนาคารกสิกรไทย, ยูโอบี
 5. TIPCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)