• ไทย
  • English

About us

WHO WE ARE ?

Big Phaisan Project Co., Ltd. “BPS” was established in 2005, operating a complete electrical equipment distribution business. Starting from selling electrical conduit and fitting “TF Brand” according to the “TIS Standard ” and “UL Standard”.

Later developed “Innovation”, selling electrical equipment as a “Kitting Box System” to control product standards, reduce costs, reduce loss and deliver products on time “Just in Time”.

At present, the company that is the leader in “Smart Property” technology consists of “Eco Property” and “Digital Property” to respond to the issue of “Smart Living Smart Green” in today’s society.
The company has been awarded the “Top SME Award 2021” in the field of “Digital Business” by Business plus magazine.

VISION & MISSION

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อออนาคตที่สดใส Innovative Service for a bright future

พันธกิจ (Mission)

  • เป็นองค์กรที่ทันสมัยเน้นการใช้เทคโนโลยี
  • สร้างทีมงานมืออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์
  • คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า – เป็นศูนย์ One Stop Service สําหรับลูกค้า

เป้าหมาย (Goal)

ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุน Make customer satisfied and worth the investment

MILESTONE

2548
START A BUSINESS

ก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Big-Electric"

2551
TF-FITTING UDS

สร้างผลิตภัณฑ์ Electrical Conduit Fitting ภายใต้เครื่องหมายการค้า Tf-Thai Fitting และ Main Distribution Board ภายใต้เครื่องหมายการค้า "UDS"

2552
KITTING BOX

สร้างสรรค์บริการ "Kitting Box" การจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบให้กับโครงการที่อยู่อาศัยของ บ.อสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำของไทย

2554
BP-PIPE

สร้างผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC และ uPVC มาตรฐาน TIS ภายใต้เครื่องหมายการค้า "BP-Pipe"

2559
บริษัทจัดการพลังงาน และ INNOVATION

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานจาก ESCO นำผลิตภัณฑ์ SmartHome เข้าสู่ตลาด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "B-LINK" และ "CLIMAX"

2560
WAREHOUSE

สร้างอาคารคลังสินค้า พื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. บนถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท ในปีถัดไป

2562
SME D BANK

ได้รับการร่วมทุนจาก SME D Bank โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 62 ล้านบาท

2563
OFFICE RENOVATED

ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่บนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. บนถนนสุขุมวิท จ.สมุทรปราการ

2564
PREMIER PARTNER

ร่วมมือกับ เดลต้า ลงนามเป็น Premier Partner เพื่อจำหน่าย UPS และ Data Center

ร่วมมือกับ INDEX Livingmall และ HAFELE ในการทำการตลาดด้าน Furniture และอุปกรณ์ Fittings

2565
SIGNED CONTRACT

ลงนามเซ็นสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟ และสายสัญญาณสำหรับระบบสื่อสาร กับบริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซิโอ ดราก้า ในกลุ่ม Prysmian Group

2566
PLAN TO SET

วางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย