• ไทย
  • English

สัมมนาการฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้ง Solar Rooftop และบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ

สัมมนาการฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้ง Solar Rooftop และบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ เมื่อวันที่ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2566
สถานที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่