• ไทย
  • English

สัมมนาการฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้ง Solar Rooftop และบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ

สัมมนาการฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้ง Solar Rooftop และบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566
สถานที่ st.mall studio (ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ ) จ.อุดรธานี