• ไทย
  • English

Thailand​ Top​ SME Awards 2022

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2022 บจก.บิ๊กไพศาล โปรเจค (BPS) มีความยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับรางวัลที่1 ด้านธุรกิจดิจิทัลแห่งปี ในงาน “Thailand Top SME Awards 2022” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับธุรกิจ ที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในยุคดิจิทัล ทาง BPS ขอขอบคุณกรรมการผู้จัดงาน และ SME D Bank ที่ให้การสนับสนุน เราสัญญาว่าจะพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาบริการลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด