• ไทย
  • English

Premier Partner ระหว่าง บจก.บิ๊กไพศาล โปรเจค กับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการเป็น Premier Partner ระหว่างบริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) และอุปกรณ์สำหรับ Data Center โซลูชั่น ถือเป็นการขยายการดำเนินธุรกิจ ที่ช่วยให้บริษัทเติบโตอีกช่องทางหนึ่ง