• ไทย
  • English

BPS-TECH ได้จัด Training

BPS-TECH ได้จัด Training
ในหัวข้อ “Data Center Facilities Management Level1” โดยท่านวิทยากรมากด้วยความรู้และประสบการณ์ คุณปรเมศวร์ เรืองหนู (Certified ATD, CDCP, CDCS, CDCE) และคุณศราวุฒิ สังฆ์ธรรม(Certified CDCP, CDCS)ทำให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง ไปต่อยอด งานและธุรกิจได้เป็นอย่างดี