• ไทย
  • English

ธนาคารยูโอบีเข้าเยี่ยมชมและต่อยอดธุรกิจกับทางบจก.​บิ๊กไพศาลโปรเจค

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ทางบจก.บิ๊กไพศาล โปรเจค ได้รับเกียรติจาก Mr. Jasper Wong, Head Of Infrastructure and Construction Coe, United Overseas Bank Limited ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยเพื่อต่อยอดธุรกิจในการสร้างความยั่งยืนจากพลังงานสะอาด, การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ (Net Zero) ทั้งผลิตภัณฑ์ Solar ,EV.Charger และสินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้า BPS โดยมีคุณสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ CEO ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มา ณ ที่นี้ด้วยครับ