• ไทย
  • English

วัฒนธรรมองค์กร ของเรา BPS-TECH

พวกเราทำงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันในองค์กร โดยเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งเเกร่งและเป้าหมายในการทำงาน ในนิยามว่า “HERO” เพื่อส่งต่อความพร้อมในการบริการลูกค้าทุกท่าน