• ไทย
  • English

OSS

One Smart Supply

OSB

One Smart Builder

OSF

One Smart Factory

KITTING BOX

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายและคิดค้นระบบ Kitting Box ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำในประเทศให้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับทางโครงการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานข้อมูล โครงการในการจัดส่งสินค้า ในรูปแบบ ระบบ Kitting Box มากกว่า 500 โครงการ จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ENERGY SOLUTION SOLAR ROOFTOP

Solar Rooftop is a power generation system that can be installed in residential homes, Office buildings, factory buildings, car park roofs, which the system will generate electricity to be used in conjunction with the electrical distribution system. Effectively reduce your monthly electricity bill.

OUR CUSTOMERS